Domů Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Eshop-doniczki.pl

Warunki handlowe:

Bon Appetit s.r.o.
Baarova 49/3
460 01 Liberec 1

NIP: 25432541
REGON: CZ25432541

nr. konta.:

Santander

18 1090 1708 0000 0001 1876 5382

IBAN: PL18 1090 1708 0000 0001 1876 5382

SWIFT: WBK PPLPP

 

1 - Podstawowe postanowienia

Niniejsze warunki handlowe firmy Bon Appetit s.r.o, z siedzibą Baarova 49/3, 460 01 Liberec 1, numer identyfikacyjny: 25432541, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ústí nad Labem, oddział C, wstawka 18121, zgodnie z przepisem § 1751 art. 1 prawa nr. 89/2012 Sb., Kodeks cywilny, wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z lub w związku z umową sprzedaży zawartą między sprzedawcą a inną osobą za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy obsługiwany jest przez sprzedawcę na stronie internetowej pod adresem www.eshop-kvetinace.cz i za pośrednictwem strony internetowej.

2 - Zawarcie umowy kupna

Wszystkie zamówienia składane za pośrednictwem sklepu internetowego www.eshop-doniczki.pl są propozycją umowy kupna i zobowiązują klienta. Szprzedawca potwierdza zamówienie drogą elektroniczną; bez tego potwierdzenia zamówienie nie jest akceptowane do przetwarzania i nie jest ważne. W przypadku, gdy potwierdzenie nie odpowiada zamówieniu Kupującego lub jest w inny sposób nieprawidłowe, Kupujący jest zobowiązany poinformować sprzedawcę bez zbędnej zwłoki.

Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący może sprawdzić i zmodyfikować dane wprowadzone przez Kupującego na zamówieniu Kupującego, także w odniesieniu do zdolności Nabywcy do wykrywania i korygowania błędów popełnionych przed i podczas wprowadzania danych do zamówienia. Zamówienie zostanie wysłane przez Kupującego do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "Zakończ zamówienie". Informacje podane w zamówieniu są uważane za prawidłowe przez Sprzedawcę. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie niniejszego zamówienia Kupującego pocztą elektroniczną jako rejestrację zamówienia, na adres e-mail Kupującego wskazany w zamówieniu lub na jego koncie użytkownika (w przypadku rozbieżności preferowany jest adres w zamówieniu; zwanym dalej „elektronicznym adresem Kupującego"), mając na uwadze, że to potwierdzenie nie jest samo w sobie potwierdzeniem (akceptacją) zamówienia w rozumieniu niniejszych warunków handlowych, to znaczy nie jest to zawarcie umowy kupna.

Warunkiem ważności elektronicznego zamówienia jest wypełnienie danych w formularzu zamówienia. Miejscem dostawy jest adres wskazany przez kupującego w formularzu rejestracyjnym. Własnościowe prawo towaru przechodzi na kupującego, pod warunkiem zapłaty ceny zakupu, przewzięciem. Wypełnianiem formularza rejestracyjnego lub wiążącym zamówienia w sklepie internetowym www.eshop-kvetinace.cz, Kupujący daje sprzedawcy zezwolenie na zbieranie i archiwizowanie danych osobowych o kupującym i jego zakupach.

Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towar, kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych. Dane podane na koncie użytkownika podczas jakiejkolwiek zmiany kupujący jest zobowiązany aktualizować. Dane podane na koncie użytkownika oraz podczas zamówienia ze strony sprzedawcy są uważane za poprawne.

Stosunek umowny między Sprzedawcą a Kupującym wznika (tzn. umowa kupna jest zawarta) doręczeniem i przewzięciem zamówienia (akceptacją, zwaną dalej „przyjęciem zamówienia"), który jest wysyłany do kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na email kupującego. Przyjęcie zamówienia (akceptacja) kupujący otrzymuje zawsze osobno za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku oczywistego błędu technicznego ze strony Sprzedawcy przy umieszczaniu ceny towaru na stronie internetowej lub w trakcie składania zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru Kupującemu za błędną cenę ani w przypadku, że kupującemu było wysłano przyjęcie zamówienia według niniejszych warunków handlowych.

3 - Metody płatności

Koszt towaru oraz ewentualne inne koszty związane z dostawą towaru według umowy kupna kupujący może zapłacić sprzedającemu następującymi sposobami:

- za pobraniem za pośrednictwem poczty nebo PPL
- bezgotówkowo przelewem na konto sprzedającego: nr. konta.: 

Santander

18 1090 1708 0000 0001 1876 5382

IBAN: PL18 1090 1708 0000 0001 1876 5382

SWIFT: WBK PPLPP

4 - Warunki dostawy

Towar wysyłamy pocztą od 10 do max. 14 dni roboczych. Ze względu na duże zainteresowanie towarami, dostawa może się opóźnić, ale staramy się zrobić wszystko, aby dostarczyć towar w jak najkrótszym czasie. Jeśli opóźnienie rzeczywiście nastąpi, prosimy przyjmij nasze szczere przeprosiny. O opóźnieniu dostawy więcej jak 14 dni będziesz informowany. Dziękujemy za zrozumienie.

5 - Ceny dostawy

POCZTA, PPL - przy płatności przelewem bankowym - 35 zł
POCZTA, PPL - za pobraniem - 41

PPL jest szybkim sposobem przekazywania przesyłek. Przesyłka zostanie dostarczona najpóźniej do 48 h od expedycji. Standardowy czas dostawy tej przesyłki to dzień roboczy od 8:00 do 18:00. Za pośrednictwem produktu adres Prywatny - B2C, który gwarantuje telefoniczną informację osobistego doręczenie od kierowcy PPL i uzgodni z Tobą dokładniejszy czas dostawy. Jeśli nie jesteś obecny pod danym adresem, otrzymasz powiadomienie o dostawie, w którym znajdziesz kontakt do miejsca dostawy, aby określić drugą bezpłatną dostawę. Śledzenie przesyłki – w momencie kiedy przesyłkę wysyłamy, otrzymujesz numer przesyłki i możesz ją śledzić na https://www.ppl.cz.

PRZYJĘCIE PRZESYŁKI - Reklamacja mechanicznego uszkodzenia opakowania przesyłki - Klient jest zobowiązany sprawdzić opakowanie przesyłki i przyjąć ją jedynie jeśli nie jest uszkodzona. W innym wypadku jest konieczne wypełnić z kierowcą zapis do dokumetu przewozowego lub nie przyjmować przesyłki. Mechaniczne uszkodzenie produktu w nienaruszonym opakowaniu należy zgłosić do max.3 dni od przyjęcia przesyłki pod nr. tel.: + 420 727 887 809 lub na e-mail info@eshop-doniczki.pl. W przypadku relkamacji NIE WYRZUCAJ OPAKOWANIA ANI WEWNĘTRZNEGO WYPEŁNIENIA - będzie to przedmiotem postępowania dowodowego. Późniejsze reklamacje tego typu nie będą brane pod uwagę na podstawie warunków handlowych.

POCZTA - towar będzie dostarczony do 3 dni roboczych od jego ekspedycji.

PRZYJĘCIE PRZESYŁKI - Reklamacja mechanicznego uszkodzenia - Klient przed przyjęciem powinien sprawdzić, jeśli opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone. W przypadku uszkodzenia opakowania nie przyjmuj przesyłki lub wykorzystaj możliwość reklamacji najpóźniej do 24 h na poczcie według adresu. Przesyłkę należy dostarczyć na pocztę w komplecie.

6 - Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych kupującego, jakim jest osoba fizyczna, zapewnia ustawa nr 101/2000 Sb., O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu. Klient ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia danych osobowych z bazy danych i anulowania rejestracji.

7 - Reklamacja

Kupujący ma obowiązek sprawdzić dostarczony towar jak najszybciej po dostawie. Towar można reklamować na adresie korespondencyjnym internetowego sklepu Baarova 49/3 460 01 Liberec 1 lub kontaktować się drogą mailową info@eshop-kvetinace.cz. Wyślij towar na reklamację w oryginalnym opakowaniu. Koszty związane z dostawą towarów do sprzedawcy w przypadku nieuzasadnionego roszczenia obciążają kupującego.

8 - Odstąpienie od umowy kupna (zwrot towaru)

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Jeśli tak postanowiono, nieuszkodzone towary, bez śladów użytkowania lub zużycia, w oryginalnym opakowaniu, należy zwrócić w określonym czasie (stanowi je data odesłania towaru przez kupującego)

Po otrzymaniu zwróconego towaru sprzedawca zwróci odpowiednią kwotę kupującemu, przekazując ją na konto, którego numer kupujący przekazał. Koszty związane ze zwrotem towarów pokrywa kupujący.

Sprzedający ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia nawet bez podania przyczyny, szczególnie jeśli kupujący nie wypełnił wcześniej żadnych zobowiązań umownych. Sprzedawca o odrzuceniu zamówienia powiadomi kupującego.

9 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeżeli stosunek oparty na umowie sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że relacja podlega prawu czeskiemu. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

Jeżeli którekolwiek postanowienie warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne, lub jeśli się takim stanie, zamiast nieważnych klauzul, zostanie wprowadzone postanowienie w zakresie, w jakim cel nieważnego postanowienia jest jak najbardziej zbliżony. Nieważność lub nieskuteczność jednego przepisu nie narusza ważności pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

10 - Definicje pojęć

Umowa konsumencka – umowa kupna, umowa o dzieło ewentualnie inne umowy zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli stronami umowy są z jednej strony konsument, a z drugiej dostawca ewent. sprzedający. Jeżeli kupujący jest osobą fizyczną lub prawną i kupuje towary przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego, a następnie wykorzystuje je do swojej działalności gospodarczej, warunki wzajemnego obrotu są regulowane przez kodeks handlowy.

Dostawca / sprzedawca – jest osobą, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy działa w ramach swojej działalności lub innej działalności gospodarczej. Jest to przedsiębiorca, który dostarcza produkty lub usługi kupującemu bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców.

Konsument (kupujący) - jest osobą, która podczas zawierania i wykonywania umowy nie działa w ramach swojej działalności lub innej działalności gospodarczej, a produkty tam kupione są wykorzystywane wyłącznie do celów indywidualnych, lub jest osobą fizyczną lub prawną, która kupuje produkty i wykorzystuje je w swojej innej działalności lub usługach, które oferuje.

Umowa kupna – zamówienie kupującego jest ofertą umowy kupna, a sama umowa kupna jest zawarta z chwilą doręczenia kupującemu zobowiązującej zgody z niniejszą jego propozycją (wiążące potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego). Od tego momentu powstają wzajemna prawa i obowiązki między kupującym a sprzedającym.

Crated with by OP WEB.